Wednesday, 28 September 2011

GWYNEDD 16 MIS MEDI 2011: BEICWYR GLYNDŴR: GLYNDŴR BIKERS.


Bu i 'Feicwyr Glyndŵr' Gwynedd gynnal eu taith beicio elusennol am y 4ydd blwyddyn yn olynnol ar ddydd Sadwrn penwythnos Dydd Glyndŵr eleni. Mae'r beicwyr modur hynaws yma wedi codi oddeutu £6000 tuag at achosion da yn y pedwar mlynedd diwethaf a bwriedir i'r arian a godir eleni fynd i gronfa sy'n darparu cwn ar gyfer y deillion. Gweler yr adroddiad o wythnosolyn 'Yr Herald' a lluniau a dynnwyd gan Lysgenhadaeth Glyndŵr (isod) Menter ardderchog!  a llongyfarchiadau mawr i'r trefnwyr. Cofiwch yrru cyfraniad ariannol hael iddynt ar gyfer yr elusen. Gobeithir weld yr achlysur yma'n tyfu o flwyddyn i flwyddyn gyda mwy a mwy o Feicwyr o Gymru benbaladr yn cymryd ran gyda baneri heriol a lliwgar Glyndŵr yn chwifio yn y gwynt ar bob un o'r beiciau.


 Gwynedd Bikers Commemorate 'Dydd Glyndŵr' with a Charity Run Around Edward's Castles. See above report from Yr Herald newspaper and pics taken by Embassy Glyndŵr below. This is an excellent annual initiative and may it grow from strength to strength with Glyndŵr Bikers joining the annual charity run from every part of Cymru and may we see Glyndŵr's defiant and colourful flag flying in the wind on each and every bike.
  
.
 


Caernarfon bikers charity castle ride - Caernarfon Herald

www.caernarfonherald.co.uk/.../caernarfon-bikers-charity-castle-ride...
26 Aug 2010 – TRIKERS and bikers are gearing up for a trip around Edward ... Owain Glyndwr Day and to raise money for a local charityGwynedd Guide Dogs. ... Owain Glyndwr Trike and Bike Run should contact Paul on 07876303911, ...


Congratulations and thanks to all participating. Please donate generously to the charity named via address given in above link.


Siân